Mark-forsøg

Forsøgsassistance
- fra start til slut eller efter behov

Styrk kendskabet til egne produkter via markforsøg

Mange virksomheder udfører markforsøg for at øge viden om produkterne, en afgrøde eller et område.  Ofte er det de små detaljer omkring forsøgene, som er afgørende for at kunne uddrage det optimale af resultaterne. Specielt kvaliteten i forsøgene er utrolig vigtig, derfor skal de gennemføres korrekt under jævnligt tilsyn.

Det er tids- og ressourcekrævende som virksomhed selv at tjekke kvaliteten og tilse alle forsøg ude på markerne, som ofte er spredt rundt omkring i hele landet. Løbende tilsyn af jeres forsøg gennem hele sæsonen er vigtig og kan i nogle tilfælde være med til afgøre om forsøget lykkes, eller om resultaterne går tabt.

Har du brug for hjælp til at udføre et markforsøg?

Vi har solid erfaring med at gennemføre markforsøg og tilbyder  projektledelse genne hele forsøget eller til dele af det, herunder:

  • Opsætning af selve forsøgene
  • Sparring undervejs vedr. eventuelle afvigelser og uventede resultater
  • Løbende dataindsamling
  • Kontrol og tilsyn af forsøgene på stedet efter behov
  • Udarbejde alle de nødvendige bedømmelser, målinger og vejninger i små- og storskala
  • Kvalitetsvurdering af forsøgsresultaterne: Er de fair for alle?
  • Analyse og afrapportering.


Behold kontrollen over jeres egne forsøg

Ved at bruge os til ekstern forsøgsassistance kan jeres virksomhed beholde kontrollen undervejs gennem hele forsøget.  Vi opsamler løbende resultater og videregiver alle oplysninger til jer. Vi vurdere også, om der opstår et pludseligt behov for ekstra bedømmelser, som kan være interessante for jer at få indsamlet her og nu – fx vejrets indflydelse på visse afgrøder eller jordbundsforhold. Her er vi altid fleksibel og sørger for hurtig tilbagemelding fra forsøgene.


Storskala forsøg

Lad os også hjælpe med at opsætte forsøgsnetværk i storskala. Fordelene ved storskala forsøg er, at de sikrer virkelighedsnære forhold, når jeres produkter afprøves hos landmændene på store arealer (typisk omkring 1 ha). Vi har solid erfaring her og kan skabe de nødvendige kontakter hos landmændene.


Lad os være jeres ekstra ”mand” i marken

Er jeres virksomhed interesseret forsøgsassistance til at sikre valide og brugbare resultater fra markforsøg, så tøv ikke med at kontakte os telefonisk +45 30 38 13 19 eller via e-mail kappel@agrocon.dk